Univ. of Illinois, Chicago

Class of 2022

Medical School: Belarusian State Med. Univ.

Hometown: Arlington Heights, VA

Oleg Yurevich, MD

Montreal Heart Institute

Class of 2022

Medical School: Taibah Univ.

Hometown: Saudi Arabia

Mustafa Zaitouni
Mustafa Zaitouni, MD

Wuxi People’s Hospital

Class of 2022

Medical School: Suzhou University

Hometown: Heilongjiang Province, China

Xiaoxi Zhao
Xiaoxi Zhao, MD